• A
  • A
  • A
highway-construction-site-1891641_960_720.jpg
10.05.2019. -
Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, I квартал 2019.


Према подацима прикупљеним у I кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 17,6% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 13,6% у односу на I квартал 2018. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама повећана је 21,6%, а на осталим грађевинама 8,7% у сталним ценама.

Вредност изведених радова у I кварталу 2019. повећана је значајно у Региону Шумадије и Западне Србије (38,8%), затим у Београдском региону (14,6%) и Региону Војводине (11,4%), док је у Региону Јужне и Источне Србије забележен пад вредности изведених радова од 7,3% у сталним ценама.

Вредност изведених радова извођача из Републике Србије у I кварталу 2019. године, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, порасла је за 15,5% у односу на I квартал 2018. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 11,6%.