• A
  • A
  • A
shutterstock_168236330.jpg
07.05.2019. -
Заштита од штетног дејства вода, 2018.

 

Укупна површина брањена од поплава износила је 1 442 379 ha, што је у односу на 2017. годину мање за 9,2%. Коришћена пољопривредна површина чини 66,3% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 411 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (73,7%), а затим Саве (20,3% ) и Мораве (6%).
Површинским водама поплављено је 25 843 ha површине, од чега 75,2% чини коришћено пољопривредно земљиште. У сливу Мораве поплављено је 16 693 ha пољопривредне површине, што представља  86% од укупно коришћених пољопривредних површина.
Подземним водама поплављено је 1 222 ha површине, а од тога 85,8% чини коришћено пољопривредно земљиште. Коришћена пољопривредна површина поплављена је највише у сливу Мораве и износила је 972 ha.
Системом за одводњавање покривено је 0,3% више површине него у 2017. години. Слив Дунава са 1 942 хиљаде хектара има највећу површину обухваћену системом за одводњавање, а потом следе слив Саве, са 427 хиљада хектара, и Мораве, са 150 хиљада хектара. Дужина канала за одводњавање је за 6,3% већа у односу на претходну годину.
У 2018. години, површина земљишта којa је захваћена ерозијом износила је 3 834 km2, што је у односу на претходну годину мање за 0,5%. Од тога је смирено  1 177 km2.