• A
  • A
  • A
shutterstock_503107789.jpg
14.02.2019. -
Број стоке, стање 1. децембра 2018. године


Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2018, у односу на претходно стање, већи је укупан број оваца за 0,4% и коза за 7,3%, док је мањи укупан број говеда за 2,3%, свиња за 4,1% и живине за 0,7%.

Говеда се највише гаје у Региону Шумадије и Западне Србије (46,7% у односу на укупан број говеда на територији Републике Србије), а свиње у Региону Војводине (44,3%).

У односу на десетогодишњи просек (2008–2017), укупан број говеда мањи је за 6,5%, свиња за 14,7%, коза за 14,2% и живине за 11,1%, а већи је број оваца за 5,6%.

Коначни подаци о броју стоке по врстама и категоријама, као и подаци о билансу стоке и сточној производњи, биће објављени у априлу месецу текуће године.