• A
  • A
  • A
site-2733678_960_720.jpg
11.02.2019. -
Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, IV квартал 2018


Према подацима прикупљеним у IV кварталу 2018. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 8,7% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 3,0% у односу на IV квартал 2017. године. Посматрано од почетка године, грађевинска активност на територији Републике Србије у односу на претходну годину повећана је 13,9% у сталним ценама.

Вредност изведених радова, у сталним ценама, у IV кварталу 2018. повећана је значајно у Региону Војводине (20,1%), затим у Београдском региону (1,9%), док је у Региону Јужне и Источне Србије грађевинска активност била на приближно истом нивоу као у IV кварталу 2017. године. У Региону Шумадије и Западне Србије забележен је пад вредности изведених радова од 10,7%, у сталним ценама.

Од укупне вредности радова изведених у IV кварталу 2018. на територији Републике Србије изведено је 96,8%, док је преосталих 3,2% изведено на градилиштима у иностранству.