• A
  • A
  • A
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2018. -
Индикатори материјалних токова, 2017.

 

Материјални токови су токови материјала између економије и природног окружења, што обухвата екстраховане сировине и друге примарне материјале из природног окружења те њихово отпуштање у природно окружење, као и токове материјала између економије и иностранства (увоз и извоз).

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2017. години износила је 107 949 хиљ. тона, што је за 7,2% мање у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој екстракцији имала су фосилна горива (40 730 хиљ. тона) и биомаса (29 245 хиљ. тона).

Увоз материјала у 2017. години износио је 18 083 хиљ. тона, односно 10% више него у 2016. години. Категорије материјала које су се највише увозиле биле су фосилна горива (39,4%) и руде метала (23,6%).

Извоз материјала у 2017. години износио је 13 477 хиљ. тона, што је за 1,8% више него у претходној години. Од укупне количине извезеног материјала највише су се извозиле биомаса (47,4%) и руде метала (18,3%).

Домаћа потрошња материјала у 2017. години износила је 112 555 хиљ. тона, што је за 5,8% мање него у 2016. години. Према категоријама материјала, највећа је била потрошња фосилних горива (46 272 хиљ. тона) и биомасе (25 741 хиљ. тона). Домаћа потрошња материјала по становнику у 2017. години износила је 16 тона, што је за 0,9 тона мање него претходне године.

Продуктивност ресурса, као однос између бруто домаћег производа (БДП) и домаће потрошње материјала, у 2017. години износила је 41 РСД по килограму, што је за 10% више него 2016. године, односно пад потрошње материјала је био нижи од раста БДП-а у односу на претходну годину.