• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
20.11.2018. -
Трошкови за заштиту животне средине, 2017.

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2017. години износили су 34 400,3 мил. РСД, што је за 2,7% мање него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине, учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 19,2%, док су текући издаци имали учешће од 80,8%.

Највећи удео у структури инвестиција за заштиту животне средине у 2017. години био је за управљање отпадoм и износио је 37,5% (2 474,8 мил. РСД).

Текући издаци за заштиту животне средине у 2017. години износили су 27 807,5 мил. РСД, односно 5 263,1 мил. РСД  више него у претходној години.

Највећи удео у структури текућих издатака за заштиту животне средине у 2017. години био је за управљање отпадом и износио је 63,9% (17 760,7 мил. РСД).

У структури инвестиција за заштиту животне средине у секторима индустрије удео за превенцију загађења животне средине износио је 34,8% (1 107,6 мил. РСД), док су инвестиције за третман насталог загађења износиле 65,2% (2 072,6 мил. РСД).

У 2017. години, учешће трошкова за заштиту животне средине у бруто домаћем производу износило је 0,7%.