• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
09.10.2018. -
Порези у области животне средине, 2016.

 

Порези у области животне средине су један од економских инструмената за контролу загађења и управљање природним ресурсима, који за циљ имају утицај на понашање економских субјеката, произвођача и потрошача.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,5 пута повећана у 2016. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2016. године износио је 12,4%.

У 2016. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 186 653,4 мил. РСД, што је за 11,6% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 86,7% односно 6,8%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 4,9% односно 1,7%, респективно.

Са становишта врста институционалних јединица које плаћају порез, највећи део пореза у 2016. години платиле су произвођачке јединице, 60,6%, док је учешће домаћинстава, као потрошача, у укупним приходима износило 39,4%. Остатак прихода је евидентиран под категоријом „Нераспорeђено”.

Просечно годишње учешће прихода од пореза у вези са животном средином у бруто домаћем производу (БДП), у периоду 2008–2016, износило је 3,5%. У 2016. години, учешће прихода од пореза у области животне средине у БДП-у износило је 4,1%, док је то учешће у укупним приходима од пореза и социјалних доприноса износило 11,4%.