• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
16.07.2018. -
Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2017

 

У Републици Србији, у 2017. години, за 90 348 пунолетних учинилаца кривичних дела  завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 6% мање у односу на 2016. годину. Правноснажо је осуђено 31 759 пунолетних лица, што је за 2% мање у односу на претходну годину. У 2017. години, најбројнија кривична дела за која су правноснажно осуђена пунолетна лица су кривична дела против: имовине (32,5%), брака и породице (13,9%) и здравља људи (11,5%). На казну затвора од 40 година правноснажно су осуђена два лица. Казна затвора чини 25,9% свих казни, а условна казна (условни затвор) 56,5%.