• A
  • A
  • A
Пунолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним пунолетним лицима (лицима која су у  време извршења дела имала навршених 18 година живота), а кривично дело су учинила као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

 

Вести
Види све
14. јул 2021. Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2020.

У Републици Србији, у 2020. години, за 74 394 пунолетних учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 20% мање у односу на 2019. годину.

Опширније
Подаци