• A
  • A
  • A
shutterstock_302930855.jpg
30.05.2018. -
Анкета о образовању одраслих

Стопа учешћа одраслих у неком облику формалног или неформалног образовања или обука  u 2016. Години износи 19,8% што је нешто више него 2011. (16,5%) али знатно испод просека земаља чланица Европске уније (45,1%).

У неком виду образовања и обуке у периоду од 12 месеци који су претходили анкетирању, нешто више учествују жене (21,4 %) него мушкарци (18 %). Стопа учешћа је највећа међу популацијом   25-34 година – 29,2 %.  

Најчешће у целоживотном образовању учествује жена, старости од 25 до 34 године, са завршеним високим образовањем која је запослена и живи у граду.