• A
  • A
  • A
Образовање одраслих и целоживотно учење

Подаци о образовању одраслих у формалном систему: број школа/одељења за основно образовање одраслих, број полазника и завршавање ових школа; број полазника мајсторског-специјалистичког образовања.
Подаци о учешћу одраслих у неком облику формалног или неформалног образовања и обука обезбеђује се Анкетом о образовању одраслих која је део европског статистичког система и спроводи се у петогодишњој периодици. 

Вести
Види све
30. мај 2018. Анкета о образовању одраслих

Стопа учешћа одраслих у неком облику формалног или неформалног образовања или обука  у 2016. години износи 19,8% што је нешто више него 2011. (16,5%) али знатно испод просека земаља чланица Европске уније (45,1%). У неком виду образовања и обуке у периоду од 12 месеци који су претходили анкетирању, нешто више учествују жене (21,4%) него мушкарци (18%). Стопа учешћа је највећа међу популацијом  од 25 до 34 године (29,2%). Најчешће у целоживотном образовању учествује жена, старости од 25 до 34 године, са завршеним високим образовањем, која је запослена и живи у граду.

Опширније
Подаци