• A
  • A
  • A
shutterstock_87313219.jpg
25.04.2019. -
Према административним изворима – 55728 запослених више него у истом периоду прошле године


Укупан број запослених у првом кварталу 2019. године износио је 2 147 948 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,7%, односно за 55 728 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 004 783, ван радног односа 68 754, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 74 411.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 3,1% (59 731 лице) у односу на исти квартал претходне године.

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Шумадије и Западне Србије.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 20 399 лица), Грађевинарство (раст од 10 144 лица), Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (раст од 7 763 лица), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 7 213 лица) и Услуге смештаја и исхране (раст од 5 467 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 7 851.