• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_539803030.jpg
19.05.2017. -
Подизање и гајење шума, 2016.

Обим радова на пошумљавању у 2016. мањи је у односу на претходну годину за 26%. Од четинарских врста дрвета, најзаступљенија је смрча, са 302 ha пошумљене површине, а од лишћарских врста дрвета најзаступљенија је топола, са 238 ha пошумљене површине. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2016, у односу на претходну годину, повећани су за 47 ha.