• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинарство

Статистика грађевинарства обезбеђује податке о изведеним грађевинским радовима и издатим грађевинским дозволама. Подаци о изведеним грађевинским радовима  омогућавају праћење обима грађевинске производње, и сагледавање структуре инвестиционих улагања у грађевине према Класификацији врста грађевина, док подаци о издатим грађевинским дозволама показују будуће кретање грађевинске активности. 

Број издатих грађевинских дозвола
2 200
Просечна цена станова новоградње, по м2
179 391
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
344 670 414