• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Потрошња, приходи и услови живота

Подаци добијени из истраживања: Анкета о потрошњи домаћинстава (АПД) и Анкета о приходима и условима живота (СИЛК).