• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Саобраћај и телекомуникације

Статистика саобраћаја је подељена на следеће гране: друмски, железнички, градски, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, а телекомуникације на поштански и телекомуникациони саобраћај.