• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Употреба информационо комуникационих технологија

Статистика употребе информационо-комуникационих технологија прати заступљеност ИКТ технологија, као и њихову примену у привреди и међу домаћинствима/појединцима.