• A
 • A
 • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Библиотека

На територији Београда налазе се две библиотеке Републичког завода за статистику. Библиотека у згради Министарства  финансија, у Улици кнеза Милоша 20, намењена је спољним корисницима, као и запосленима у државној управи, научницима, истраживачима и студентима. Корисници књижног фонда библиотеке у седишту РЗС-а, у Улици Милана Ракића 5, првенствено су запослени у РЗС-у.

У подручним одељењима, као посебним организационим јединицама које се налазе у 15 градова Србије, корисници могу наћи потребне статистичке податке, као и детаљну статистичку документацију за општине које подручно одељење обухвата.

 

Фонд библиотеке у Кнеза Милоша 20

Библиотека поседује обимну домаћу и страну стручну литературу из области статистике. 

Обухвата издавачку делатност Савезног завода за статистику (ФНРЈ и СФРЈ) и завода за статистику република бивше СФРЈ, Завода за статистику Србије и Црне Горе као и издања РЗС-а до 2016. године. 

Kорисницима су расположиве и статистичке публикације из преко 60 земаља света добијене путем међународне размене, као и публикације међународних организација (UN, OECD, FАО, ILО, WTО, WHО и др.).  

Фонд библиотеке у Милана Ракића 5

Обухвата издавачку делатност РЗС од оснивања.

Као фондове од посебног значаја, библиотека чува пописне књиге из периода Краљевине Србије.

Читаоница

Читаоница се налази у Улици кнеза Милоша 20 у Београду,  у згради Министарства финансија. Корисницима је на располагању 18 читалачких  места, рачунар и фотокопир апарат.

Спољни корисници могу користити библиотечки фонд искључиво унутар читаонице.

Радно време читаонице је од 9 до 15 часова.

 

Наручивање и претплата
Корисници могу наручити или се претплатити на публикације које издаје и штампа Републички завод за статистику.
Неопходно је да нам пошаљете имејл на адресу: biblioteka@stat.gov.rs, са следећим подацима: 
 • име и презиме / назив институције за правна лица
 • адреса
 • контакт телефон
 • имејл-адреса
 • назив публикације
 • број примерака
 • ПИБ и жиро рачун (за правна лица).
Алтернативно, публикацију можете наручити и директним позивом на тел.: +381 11 2412 922 лок. 251.
Наручену публикацију, по извршеној уплати, доставићемо вам на наведену адресу путем поште или је можете преузети лично у нашој библиотеци у улици Милана Ракића 5.

Инструкције за уплату рачуна:
Рачун: 840-1562845-88
Позив на број: 97 13404000401130742321
Сврха уплате: наручивање публикације – наслов публикације
Корисник: Републички завод за статистику

 

Типови публикација

 • Серијске публикације:

Саопштење 

Месечни статистички билтен 

Трендови 

Статистички годишњак

Општине и региони

Статистички календар

Демoграфска статистика

Методологије и стандарди

Билтен

Радни документ

Употреба ИКТ-а

 • Серијске монографије:

Студије и анализе 

Становништво Србије

 • Монографске публикације:

Посебнe публикацијe

Књиге пописа становништва

Књиге пописа пољопривреде

 

 

  Подели ову страну  


 


  Контакт


е-mail: biblioteka@stat.gov.rs

Библиотека у Милана Ракића 5

Љиљана Зељковић

е-mail: ljiljana.zaljkovic@stat.gov.rs

тел: +381 11 2412 922, лок. 251

Библиотека у Кнеза Милоша 20

Беса Рашић

е-mail: besa.rasic@stat.gov.rs

тел: +381 11 3617 330

  Линкови

Електронске публикације 

Каталог публикација, 2018

Списак старих статистичких књига Краљевине Србије (1863-1919)

Списак старих статистичких књига Аустроугарске монархије

Списак старих статистичких књига Аустријске монархије (1828-1987)

Списак старих статистичких књига Румуније 1905.

Списак старих статистичких књига Мађарске (1977-1913)

Списак старих статистичких књига Италије (1888-1926)

Списак старих статистичких књига Хриватске (1879-1883)

Списак старих статистичких књига Француске (1866-1898)

Списак старих статистичких књига Белгије (1884-1892)

Списак старих статистичких књига Немачке (1873-1900)

Списак старих статистичких књига Чешке (1885)

Списак старих статистичких књига САД (1886-1900)