• A
 • A
 • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Делокруг рада
 • Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на: 

  • Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;
  • Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података;
  • Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
  • Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара;
  • Формирање и одржавање система националних рачуна;
  • Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања;
  • Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података;
  • Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
  • и друге послове одређене законом.

  Подели ову страну