• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Животна средина

Статистика животне средине обухвата области статистике вода, отпада и опасних хемикалија као и монетарне и физичке рачуне животне средине. Подаци из ових области користе се за израчунавање индикатора којима се сагледава стање и планирају мере заштите животне средине.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_168236330.jpg
07.05.2018. - Заштита од штетног дејства вода, 2017.

Укупна површина брањена од поплава износила је 1 588 054 ha, што у односу на 2016. годину представља повећање од 14,6%. Коришћена пољопривредна површина чини 75,7% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 546 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (70%), а затим Саве (18,4%) и Мораве (14,6%).

Опширније