• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Енергетика

Статистикa енергетике пружа информације о снабдевању, трговини, залихама,  трансформацији и потрошњи енергије/енергената. Сви подаци из ове области су усклађени са стандардима ЕВРОСТАТ-а и Међународне агенције за енергију, стога су на међународном нивоу упоредиви. Детаљни, потпуни и благовремени подаци из области енергетике су неопходни за праћење енергетске ситуације на националном  нивоу и значајни су за доношење одлука о управљању енергетском политиком  државе.

Обавештење

Годишњи енергетски биланси за: електричну енергију, топлотну енергију, угаљ, дрвна горива, геотермалну енергију, биогас, нафту и деривате нафте, природни гас расположиви су као коначни подаци за 2017. годину у бази података. 

Подаци годишњих енергетских биланса, за период  2010-2016. године, који су ранијих година објављивани, кориговани су и налазе се у бази података за област Енеретика.

Погледајте и ово
Табеле
Енергетски биланси у пдф формату