• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Шумарство

Статистика шумарства прикупља и објављује податке о површинама под шумама за приватни и државни сектор, производњи шумских сортимената у државним шумама на месечном нивоу, искоришћавању државних и приватних шума на годишњем нивоу, извршеним радовима гајењу шума за државни и приватни сектор на годишњем нивоу, извршеним радовима на подизању плантажа и интензивних засада на годишњем нивоу, штетама у државним шумама на годишњем нивоу, штетама од пожара у приватним шумама на годишњем нивоу, грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији на годишњем нивоу, и податке о бројном стању и одстрељеној  дивљачи.

Вести
Види све
shutterstock_539803030.jpg
21.05.2019. - Подизање и гајење шума, 2018

Обим радова на пошумљавању у 2018. мањи је у односу на претходну годину за 22%. Од четинарских врста дрвета најзаступљенија је смрча, са 372 ha пошумљене површине, а од лишћарских врста дрвета најзаступљенија је топола, са 254 ha пошумљене површине. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2018, у односу на претходну годину, смањени су за 184 ha.

Опширније
Подаци