• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_673267057.jpg
28.06.2019. - Укупан превоз путника и робе, 2017. и 2018.

Укупан број превезених путника у 2018. години, у односу на претходну годину, већи је за 4,0%, при чему унутрашњи превоз бележи раст од 4,8%. Међународни превоз путника има пад од 4,8%. У друмском саобраћају је забележен раст броја превезених путника од 6,0%, у железничком пад од 10,2%, док градски саобраћај бележи незнатан раст.

Опширније
Подаци