• A
  • A
  • A
Инфографика

Инфографика (статичка и динамичка) се користи за приказивање вишедимензионалних карактеристика статистичких феномена из различитих статистичких области.