• A
  • A
  • A
mkn.png
25.05.2024. -
Преминуо др Миладин Ковачевић, директор РЗС-а


Др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику, преминуо је 25. маја 2024. године у 72. години живота.

Др Миладин Ковачевић рођен је 1952. године у Казанцима, општина Гацко. Основну школу завршио је у Никшићу, а гимназију у Горњем Милановцу. Дипломирао је 1976. године на Природно-математичком факултету у Београду на Одсеку за математику. Магистарске студије из области статистике завршио је 1978. године при Економском факултету у Загребу. Од 1977. године радио је на Институту за статистику Савезног завода за статистику. Докторску дисертацију Општи методи за израчунавање, представљање и моделирање грешке узорка одбранио је 1984. године на Економском факултету у Београду.

У Институту за статистику руководио је Службом за узорке и методе прикупљања података, пре него што је постављен за руководиоца Службе за статистику становништва (1986). Звање научни сарадник на Економском факултету у Београду стекао је 1987. године, а 1988. године изабран је за члана Међународног статистичког института. За помоћника директора Савезног завода за статистику постављен је 1990. године и био је задужен за Сектор статистике становништва и друштвених делатности, а 1993. године постављен је за директора Института за националне рачуне, стандарде, регистре и статистичку анализу при Савезном заводу за статистику (ранијег Института за статистику). Као директор овог Института, на почетку 1994. године ангажован је на пословима припреме економске политике и одговарајућег програма монетарне реконструкције и економске стабилизације при Савезној влади. Научно звање виши научни сарадник на Економском факултету у Београду стекао је 1992. године. Као хонорарни наставник предавао је на постдипломским студијама Економског факултета у Београду – курс контроле квалитета статистичких података. Коаутор је уџбеника Теорија узорка и планирање експеримената (1991), који је прихваћен за одговарајући предмет на редовним студијама Економског факултета. С обзиром на уже подручје теоријског и практичног рада везано за теорију узорка и анкетна истраживања на узорцима, предавао је одабране лекције у овом домену на Економском факултету у Београду и на Математичком факултету у Београду. Од стране Економског факултета у Београду био је ангажован у комисији за стицање доктората статистичких наука, а од стране Математичког факултета у Београду у комисији за полагање испита из теорије узорка и у комисији за стицање магистарског степена у области математичких наука.

Сарадњу са Економским институтом и са Институтом економских наука у Београду започео је 1994. године. Био је ангажован  у подручју текућих макроекономских анализа и методологије макроекономских анализа и истраживања текућих кретања као и економских политика. Био је члан редакције и аутор прилога у месечном часопису Маркоекономске анализе и трендови (МАТ).

Звање ванредног професора на Економском факултету у Београду стекао је 1995. године за предмет Теорија узорка и планирање експеримената. На предлог Економског факултета у Београду 2001. године од Министарства за науку Републике Србије добио је звање научног саветника и ангажован је на докторским студијама Економског факултета у Београду. Од 2001. године био је ангажован у сарадњи са Мисијом Међународног монетарног фонда за мониторинг СТАНД-БY аранжмана испред Народне банке Србије. Кроз ту сарадњу утемељио је и сарадњу Републичког завода за статистику са техничким мисијама ММФ-а на развоју националних рачуна. За заменика директора Републичког завода за статистику постављен је 2003. године са задатком хармонизације и унапређења статистичког система. У том својству пресудно је допринео успостављању и утемељењу Система националних рачуна као и одговарајуће аналитичке инфраструктуре и кадровског потенцијала за потребе корисника, а пре свега носилаца економске политике. У једном мандату (од маја 2004. године) био је биран за члана Савета Народне банке Србије. За редовног члана Научног друштва економиста Србије изабран је 2007. године.

За директора Републичког завода за статистику постављен је 2015. године. Исте године изабран је, у другом мандату, за члана Савета гувернера Народне банке Србије. Био је члан  Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа (БДП) Владе Републике Србије од оснивања 2017. године.

Датум и време сахране биће накнадно саопштени.