• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2024. -
Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2024. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2024. године били су већи за 9,1% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 15,3% у односу на исти период претходне године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2024. године били су већи за 8,3% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 15,8% у односу на исти период претходне године.