• A
  • A
  • A
shutterstock_759480529.jpg
18.03.2024. -
Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2023


Број друмских моторних и прикључних возила регистрованих током 2023. године у Републици Србији већи је у односу на број регистрованих возила у претходној години, и то за 2,5%. Пад је забележен код мопеда, аутобуса и радних возила.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Audi, Ford и Citroen.

Број први пут регистрованих мотоцикала у 2023. години у Републици Србији, у односу на претходну годину, већи је за 17,1%, прикључних возила за 10,0%, a пад бележе мопеди за 36,8%, путнички аутомобили за 0,6%, аутобуси за 12,0%, теретна возила за 2,0% и радна возила за 1,1%.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума на друмовима доминирају возила величине мотора до     1 999 cm3. Процентуално посматрано, заступљеност возила са бензином као погонским горивом већа је  од оних са дизелом.

Укупан број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у 2023. години већи је за 1,3% у односу на 2022. годину. Већи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима забележен је у насељу и износи 75,9% од укупног броја саобраћајних незгода.

Број настрадалих лица у 2023. години мањи је за 6,0% у односу на 2022. годину.