• A
  • A
  • A
featured_news.jpg
04.01.2024. -
Постпописна анкета


У периоду од 10. до 24. јануара 2024. Републички завод за статистику спроводи Постпописну анкету. Анкета ће бити спроведена на случајном узорку од око 9.000 домаћинстава, у 96 општина, у 144 пописна круга, на основу које ће се извршити контрола квалитета података прикупљених Пописом пољопривреде 2023. године.

Подаци прикупљени у Анкети служиће за контролу броја пописаних пољопривредних газдинстава, као и за контролу одговора на поједина питања из пописног обрасца, односно за оцену статистичке поузданости резултата Пописа пољопривреде 2023.

Остале вести