• A
  • A
  • A
Export1.jpg
31.10.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за септембар 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-септембар 2023. године износи:

   – 52753,4 милионa долара – пораст од  0,2% у односу на исти период претходне године;

   – 48704,8 милиона евра – пад од  1,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 23287,6 милиона, што је чини раст од 7,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 29465,8 мил. долара, што је за 4,8% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 21503,3 милиона, што је чини раст од 5,6% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 27201,5 милиона, што представља смањење од 6,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 6178,2 мил. долара, што чини смањење од 33,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5698,2 милиона, што је смањење од 33,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 79,0% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 70,1%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,5% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2268,1 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, пића, нафте и нафтних деривата и друмских возила. Извоз Србије износи 3629,4 а увоз 1361,3 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 266,6%. Изражено у еврима, извоз износи 3349,4 а увоз 1257,7 мил. евра (суфицит је 2091,7 мил. евра, а покривеност увоза извозом 266,3%).

Саопштење за јавност