• A
  • A
  • A
Exp.png
31.08.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за јул 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јул 2023. године износи:

   – 41513,6 милионa долара – пораст од  0,2% у односу на исти период претходне године;

   – 38314,3 милиона евра – пораст од  0,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 18279,2 милиона, што је чини раст од 8,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 23234,4 мил. долара, што је за 5,3% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 16873,8 милиона, што је чини раст од 8,2% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 21440,5 милиона, што представља смањење од 5,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 4955,2 мил. долара, што чини смањење од 34,9% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 4566,7 милиона, што је смањење од 34,7% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,7% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 69,0%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1715,2 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, пића, нафте и нафтних деривата и друмских возила. Извоз Србије износи 2773,5 а увоз 1058,3 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 262,1%. Изражено у еврима, извоз износи 2558,6 а увоз 978,0 мил. евра (суфицит је 1580,6 мил. евра, а покривеност увоза извозом 261,6%).

Саопштење за јавност