• A
  • A
  • A
Export.jpg
28.04.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за март 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-март 2023. године износи:

   – 17919,4 милионa долара – пораст од  1,7% у односу на исти период претходне године;

   – 16723,2 милиона евра – пораст од  6,8% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 7831,2 мил. долара, што чини раст од 10,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 10088,2 мил. долара, што је за 4,1% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 7309,7 милиона, што је чини раст од 15,8% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 9413,5 милиона, што представља повећање од 0,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2257,0 мил. долара, што чини смањење од 34,0% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2103,8 милиона, што је смањење од 30,7% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 67,5%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,3% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 652,7 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, гвожђа и челика, електричних машина и апарата, и пића. Извоз Србије износи 1122,8 а увоз 470,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 238,8%. Изражено у еврима, извоз износи 1048,4 а увоз 439,4 мил. евра (суфицит је 609,0 мил. евра, а покривеност увоза извозом 238,6%).

Саопштење за јавност