• A
  • A
  • A
ciljevi2023m.jpg
27.04.2023. -
Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији


Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Извештај за 2022. годину има за циљ да, на основу података доступних у октобру 2022. године, прикаже стање у остваривању ЦОР у Републици Србији. На овај начин настојимо да учврстимо чињеничну основу за праћење и за даље унапређивање политика које воде остваривању ових циљева.

Извештај на српском језику можете преузети овде.