• A
  • A
  • A
ODIN-2022-2023-Report-Launch-553x300.jpg
20.03.2023. -
Значајан напредак Србије на Open Data Watch листи

Према рангирању ODIN-а за 2022. годину Србија се налази на 30. месту од укупно 192 земље света, што представља напредак од 17 места у односу на претходно рангирање, обављено 2020. Свој укупни резултат Србија је повећала са 63 на 69 поена.  

У региону Јужне Европе, Србија се налази на 4. месту, иза Словеније, Шпаније и Португала, а испред Италије, Северне Македоније, Хрватске и Албаније. На нивоу Европе, Србија је на 19. месту – прворангиране европске земље су Пољска, Данска и Финска, док се иза Србије налазе Бугарска, Француска, Велика Британија, Мађарска итд.

ODIN (Open Data Inventory – Инвентар отворених података) самерава и приказује колико је целовита статистичка понуда одређене земље и да ли статистички подаци испуњавају међународне стандарде отворености.

Укупни резултат рангирања представља комбинацију резултата који обухватају покривеност података и њихову отвореност. У периоду између два рангирања (2020. и 2022. године) Србија је напредовала за 6 поена на укупном нивоу – за 6 поена у домену покривености и за 7 поена у домену отворености.

Укупна оцена ODIN-а показује обим објављених података важних за праћење одрживог развоја, као и степен отворености података које објављују национални заводи за статистику.

Преглед узима у обзир да ли су објављени индикатори који описују одабране области друштвено-економског живота и животне средине, затим дужину временских серија, као и пружање информација на поднационалним територијалним нивоима. Поред тога, важно је да ли су објављени подаци доступни свим корисницима и у машински читљивим форматима. 

Цео Извештај је доступан на порталу https://odin.opendatawatch.com/ a детаљне информације о резултатима Србије могу се пронаћи на следећем линку:

https://odin.opendatawatch.com/ReportCreator/ExportCountryReport/SRB/2022