• A
  • A
  • A
SV22.jpg
17.03.2023. -
Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2022.


Сва друмска моторна и прикључна возила регистрована током 2022. године у Републици Србији бележе пораст у односу на број возила регистрованих у претходној години.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen и Audi.