• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
03.03.2023. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, IV квартал 2022.

Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током четвртог  квартала 2022. године, произведених 2022. године, у односу на укупан број регистрованих, најзаступљенија су прикључна возила (57,4%), док је нових путничких аутомобила најмање (13,2%).

Током IV квартала 2022. године може се уочити пад броја први пут регистрованих путничких аутомобила и теретних возила, док остала друмска моторна и прикључна возила бележе пораст. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Audi, Opel, Peugeot и Fiat.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.