• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
30.09.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за август 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2022. године износи:

   – 45639,9 милионa долара – пораст од  20,6% у односу на исти период претходне године;

   – 42381,8 милиона евра – пораст од  34,2% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 18850,5 мил. долара, што чини раст од 15,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26789,4 мил. долара, што је за 24,8% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17513,5 милиона, што је чини раст од 28,2% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 24868,3 милиона, што представља повећање од 38,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 7938,9 мил. долара, што чини повећање од 55,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 7354,8 милиона, што је повећање од 72,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 70,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,6% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1786,6 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, пољопривредних производа (житарице и производи од њих), гвожђа и челика, пића и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 2950,3 а увоз 1163,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 253,5%. Изражено у еврима, извоз износи 2744,7 а увоз 1083,3 мил. евра (суфицит је 1661,4 мил. евра, а покривеност увоза извозом 253,4%).

Саопштење за јавност