• A
  • A
  • A
shutterstock_141871657.jpg (1)
01.09.2022. -
Унутрашња трговина, II тромесечје 2022. године


Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторним возилима (продаја и поправка, област 45 КД) у Републици Србији у другом тромесечју 2022, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 24,8%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 22,6%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 21,4%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (55,9%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23,5%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (34,6%).