• A
  • A
  • A
business-1676138_960_720.jpg
29.07.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за јун 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2022. године износи:

   –35096,7 милионa долара – пораст од  25,6% у односу на исти период претходне године;

   –32049,3 милиона евра – пораст од  38,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 14395,1 мил. долара, што чини раст од 18,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 20701,6 мил. долара, што је за 31,1% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 13147,3 милиона, што је чини раст од 30,5% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 18902,0 милиона, што представља повећање од 44,2% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 6306,5 мил. долара, што чини повећање од 72,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5754,7 милиона, што је повећање од 89,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 69,5% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,9%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1385,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, пољопривредних производа (житарице и производи од њих), гвожђа и челика, електричних машина и апарата и пића. Извоз Србије износи 2243,9 а увоз 858,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 261,5%. Изражено у еврима, извоз износи 2052,2 а увоз 783,7 мил. евра (суфицит је 1268,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 261,9%).

Саопштење за јавност