• A
  • A
  • A
shutterstock_254324173.jpg
01.07.2022. -
Процењен број становника у Републици Србији, 2021.


Процењен број становника у Републици Србији у 2021. години је 6 834 326 (процене су засноване на резултатима статистике природног кретања и унутрашњих миграција становништва). Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 507 325), а 48,7% мушкарци (3 327 001). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -9,4‰.