• A
  • A
  • A
Zene.jpg
30.06.2022. -
Истраживање о безбедности и квалитету живота жена (EU-GBV)


Републички завод за статистику је у периоду од 1. септембра до 8. новембра 2021. године,  у сарадњи са Евростатом, на основу уговора о спровођењу регионалног пројекта IPA-2017, спровео Истраживање о безбедности и квалитету живота жена (EU-GBV). Истраживање је спроведено на  репрезентативном узорку од 7 000 домаћинстава, а јединица анкетирања је особа женског пола, старости од 18 до 74 године. У истраживању је учествовало 4 100 жена.

Као резултат истраживања настале су две публикације:

„Квалитет живота и безбедност жена”  која представља свеобухватан приказ драгоцених података о родно заснованом насиљу и

„Жена жртва насиља из угла статистике”  која представља статистички профил жене жртве насиља.

 

Остале вести