• A
  • A
  • A
shutterstock_581580640.jpg
03.06.2022. -
Штете у шумама, 2021.


Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 20
21. години, исказане по запремини дрвета, износе 197 774 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 19 000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 120 000 m3 запремине дрвета, што износи око 61% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2021. години евидентирано је 34 пожара у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од 3 360 m3. Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 6 739 m3. Штете од биљних болести у државним шумама у 2021. години износе око 45 000 m3.