• A
  • A
  • A
Imports_exports.jpg
29.04.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за март 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-март 2022. године износи:

   – 17030,9 милионa долара – пораст од  30,0% у односу на исти период претходне године;

   – 15147,5 милиона евра – пораст од  39,6% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 6986,4 мил. долара, што чини раст од 19,7% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 10044,5 мил. долара, што је за 38,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 6215,8 милиона, што је чини раст од 28,5% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 8931,7 милиона, што представља повећање од 48,5% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3058,1 мил. долара, што чини повећање од 115,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2715,9 милиона, што је повећање од 130,4% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 69,6% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 80,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,5% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 635,7 мил. долара, који је резултат углавном извоза: гвожђа и челика, нафте и нафтних деривата, пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата и електричне енергије. Извоз Србије износи 1047,1 а увоз 411,4 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 254,5%. Изражено у еврима, извоз износи 932,3 а увоз 366,2 мил. евра (суфицит је 566,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 254,6%).

Саопштење за јавност

Остале вести