• A
  • A
  • A
15.12.2021. -
Резултати истраживања о задовољству корисника

 

Републички завод за статистику је у периоду од 12. октобра до 12. новембра спровео Истраживање о задовољству корисника.

У истраживању је учествовало 486 корисника.

Како подаци праву вредност добијају тек када се користе, резултати овог истраживања на најбољи начин осликавају ставове, мишљење и утиске корисника о  задовољству подацима и услугама које пружа РЗС.

Резултати истраживања ће омогућити да се унапреди квалитет податaка и услуга које пружа РЗС, пре свега у сегментима у којима су корисници исказали мање задовољство или незадовољство.

Поред тога, одговори на нека питања могу да послуже за боље усмеравање одговарајућих активности РЗС-а у домену политике управљања квалитетом.

  Извештај