• A
  • A
  • A
city-street-1149159_1920.jpg
26.11.2021. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2021.


Током III квартала 2021. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих aутобуса и пољопривредних трактора, док друга друмска моторна и прикључна возила бележе пад. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Renault и Fiat.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума, процентуално посматрано, кад је реч о погонском гориву, најзаступљениjи je бензин, а на друмовима доминирају возила величине мотора до 2 000 cm3.

Укупан број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у III кварталу 2021. године већи је за 8,7% у односу на исти период 2020. године. Пораст броја саобраћајних незгода са погинулим лицима ван насеља износи 27,7%.

Број лица настрадалих у III кварталу 2021. године већи је за 13,4% у поређењу са истим периодом претходне године, док је број повређених лица ван насеља већи за 33,8%.

Број повређених путника у III кварталу 2021. године већи је за 24,9% у односу на исти квартал прошле године.

Остале вести