• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.10.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, август 2021


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 24,0%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (11,3%), Индустријско биље (42,9%), Жита (24,6%) и Воће (58,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2021. године, у односу на јул 2021 године, у просеку су повећане за 3,7%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (6,0%), Стока и живина (5,7%) и Поврће (33,8%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-август 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 15,9%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-август 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (39,6%), Жита (25,2%) и Воће (57,3%).