• A
  • A
  • A
Exp.png
31.08.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за јул 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јул 2021. године износи:

   – 33019,0 милионa долара – пораст од 35,4% у односу на исти период претходне године;

   – 27479,2 милиона евра – пораст од 24,7% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 14332,7 мил. долара, што чини раст од 38,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 18686,3 мил. долара, што је за 32,8% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 11927,3 милиона, што чини раст од 28,0% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 15551,9 милиона, што је за 22,3% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 4353,6 мил. долара, што чини повећање од 16,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3624,6 милиона, што је повећање од 6,7% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,7% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,9% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1434,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, електричних машина и апарата, гвожђа и челика, као и друмских возила. Извоз Србије износи 2186,6 а увоз 752,3 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 290,7%. Изражено у еврима, извоз износи 1820,6 а увоз 626,1 мил. евра (суфицит је 1194,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 290,8%).

Саопштење за јавност