• A
  • A
  • A
Export.jpg
30.07.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за јун 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2021. године износи:

   – 27776,2 милионa долара – пораст од  35,8% у односу на исти период претходне године;

   – 23047,7 милиона евра – пораст од  24,1% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 12134,0 мил. долара, што чини раст од 40,5% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 15642,2 мил. долара, што је за 32,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 10068,7 милиона, што чини раст од 28,5% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 12979,0 милиона, што је за 21,0% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 3508,2 мил. долара, што чини повећање од 10,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2910,3 милиона, што је повећање од 0,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,1%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 62,3% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1205,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, електричних машина и апарата, гвожђа и челика, као и друмских возила. Извоз Србије износи 1837,1 а увоз 631,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 290,8%. Изражено у еврима, извоз износи 1525,1 а увоз 524,1 мил. евра (суфицит је 1001,0 мил. евра, а покривеност увоза извозом 291,0%).

Саопштење за јавност

Остале вести