• A
  • A
  • A
korica-recesija.jpg
26.07.2021. -
Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020.


Публикација РЗС-а Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020, аутора Едвард Јакопина и Наташе Чокорило, изашла је из штампе.

Предмет истраживања ове Студије представљају ефекти глобалне рецесије 2020, узроковани последицама COVID-19, као и њихов утицај на кључне структурне перформансе у привредном систему Републике Србије.

Студија се састоји из десет делова. Први део садржи пресек ефеката глобалне пандемије на привредни раст у ЕУ и у транзиционим државама региона, са посебним акцентом на процене привредног раста током 2021–2022. У другом делу приказани су макроекономски резултати у 2020, са приказом тренда кључних варијабли 2015–2020. Трећи део анализира основне резултате пословања привреде у 2020, посебно сегмента ММСП и великих предузећа. У четвртом делу је приказана детаљна анализа пословања привреде у 2020, са фокусом на анализи квалитативних перформанси привреде и структурних промена. Фокус петог дела је на анализи ефеката рецесије на поједине секторе, шести део приказује ефекте рецесије на својинске перформансе привреде, седми део анализира ефекте рецесије на сегменте Прерађивачке индустрије док осми део сагледава утицај рецесије на технолошке перформансе Прерађивачке индустрије. Девети део је посвећен новим привредним секторима ИКТ, Креативној и Културној индустрији и њиховој отпорности на рецесионе ударе. На крају, у десетом делу, дат је приказ кључних проблема у пословању привреде у 2020. години.

Публикацију можете наручити путем имејла: biblioteka@stat.gov.rs

Остале вести