• A
  • A
  • A
spoljna.jpg
16.07.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, коначни подаци 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2020. године износи:

   – 45734,1 милионa долара – пад од  1,4% у односу на исти период претходне године;

   – 40012,1 милиона евра – пад од  3,4% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 19500,8 мил. долара, што чини пад од 0,7% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26233,3 мил. долара, што је за 1,9% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17054,5 милиона, што је пад од 2,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 22957,6 милиона, што представља пад од 3,8% у односу на исти период претходне године.

Дефицит износи 6732,5 мил. долара, што чини смањење од 5,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5903,0 милиона, што је смањење од 6,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,3% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2108,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, нафте и нафтних деривата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 3109,6 а увоз 1001,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 310,6%. Изражено у еврима, извоз износи 2721,5 а увоз 875,4 мил. евра (суфицит је 1846,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 310,9%).

Саопштење за јавност