• A
  • A
  • A
shutterstock_254324173.jpg
01.07.2021. -
Процењен број становника у Републици Србији, 2020.


Процењен број становника у Републици Србији у 2020. години је 6 899 126. Посматрано по полу, 
51,3% чине жене (3 538 820), а 48,7% мушкарци (3 360 306). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -6,7‰.